Extend to THINKER

Trace the answer

# เป้าหมายดินแดนของไซออนิสต์เพื่อก่อตั้งรัฐยิว

 

                ไซออนิสต์ให้การสนับสนุนการก่อตั้ง รัฐยิว ไม่ใช่แค่ในปาเลสไตน์ แต่รวมถึงในจอร์แดน ทางใต้ของเลบานอน และ พื้นที่บริเวณที่ราบสูงโกลัน(Golan Height) ซึ่งอยู่ระหว่างทางใต้ของเลบานอนและทางใต้ของซีเรีย

 

                ในปี 1918 แบนกูเรียน(ผู้สถาปนารัฐอิสราเอล และนายกรัฐมนตรีคนแรกของอิสราเอล) บรรยายถึงอาณาเขตของรัฐในอนาคตว่า

            ทางเหนือ มีแม่น้ำลิทาเนีย(ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเลบานอน) ทางตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณทะลเลทรายเอาญา (Owja :العوجا) จนถึง 20 ไมล์ทางใต้ของดามัสกัส ขอบทางใต้เข้าไปในซีนายเป็นอย่างต่ำ จนถึงทะเลทรายอัลอะริช(al-’Arish: العريش) ทางตะวันออก ไปถึงทะเลทรายซีเรีย รวมถึงบริเวณทรานจอร์แดน

 

ที่มา: Zionism Facts and Myths

 

map

 

 

 pal

 

January 27, 2009 - Posted by | Zionism Facts and Myths book | , , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: